Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

obowiązujące Uchwały Zarządu Gminy

 ZARZĄD GMINY BRANICE    

                                                            
                                                UCHWAŁA   Nr. LV. 92\ 98   
                                                     Zarządu Gminy Branice
                                                       z dnia 6 stycznia 1998r
    
W sprawie ustalenia wysokości stawki najmu za lokal świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Branice .
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. Nr. 13 poz. 74 z 1996r. – tekst jednolity z późniejszymi zmianami ). Zarząd Gminy Branice postanawia , co następuje
                                                     § 1.
Ustalić nową wysokość stawki najmu za świetlicę wiejską na wesela, zabawy i inne uroczystości w\g .
 
                                          1.     Lewice                                   - 180 zł.
                                          2.     Bliszczyce                              - 180 zł .    
                                          3.     Grodczany                             - 180 zł*
                                          4.     Wysoka                                 - 100 zł .
                                          5.     Boboluszki                           - 100 zł .  
                                          6.     Wiechowice                          -   100 zł   .       
                                          7.     Wódka                                  -    100 zł .
                                          8.     Uciechowice                          -   100 zł .
                                          9.      Włodzienin                           -   100 zł.     
                                         11.     Jakubowice                          -   100 zł.
12.          Branice    - w okresie od wiosny-jesieni 180 zł a w okresie zimowym 150zł **
                                 § 2.
 Do wymienionej stawki najmu okreslonej w & 1 dochodza  obowiazkowe zaplaty za  zużytą energię elektryczną i wodę .
                                                                  § 3.    
 Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi ZOOK w Branicach.
                                                                 § 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Traci moc Uchwała ZG Nr. LXXL. 119\ 96 z dnia 3 kwietnia 1996r w sprawie wysokości stawek najmu za świetlicę.
                                                           Wójt
                                                     mgr Józef Małek                                           
 
 * zmiana - zniZka  stawki o 50 % dla mieszkańców wsi Gródczany
 **zgodnie  & 4z Uchwały ZG Nr 37/170-62/2000 r.  nową wysokość odpłatności za użytkowanie pomiesczeń świetlicowych i kuchni  wynosi 50,- za każdy dzień najmu


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Branice
Informację wprowawdził(a) do BIP: Maria Krompiec
Data udostępnienia w BIP: 2003-08-14
Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-14

Metryczka
  • opublikowano:
    24-03-2006 14:58
    przez: Maria Krompiec
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl