Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 27G/12 - z dnia 6 lipca 2012r. - w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

 

Zarządzenie Nr 27G/12
Wójta Gminy Branice
z dnia 6 lipca 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy

 

Na podstawie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz.733 z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o uchwałę Nr X/48/03 Rady Gminy Branice z dnia 30.06.2003r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustalam bazową stawkę czynszu w wysokości 2,00 złotych za 1m2 powierzchni użytkowej lokali o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

 

§ 2

Dla wyliczenia wysokości czynszu za określony lokal należy również uwzględnić czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu w cytowanej na wstępie Uchwale Rady Gminy Branice.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 41G/09 Wójta Gminy Branice z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem1 stycznia 2013 r.

 

 

  

Dokument źródłowy [ PDFZarządzenie_Nr_27G-12_06-07-2012.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2012-08-08

 

Metryczka
  • opublikowano:
    08-08-2012 23:49
    przez: Janusz Szewczyk
  • zmodyfikowano:
    29-01-2013 00:15
    przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl