Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25G/12 - z dnia 4 lipca 2012r. - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie gminy

Zarządzenie Nr 25G/12

Wójta Gminy Branice

z dnia 4 lipca 2012 r.

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie gminy

Na podstawie art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U,. Nr 46 poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustala się stawkę w wysokości 2,50 złotych plus VAT za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych wynajmowanych przez Gminę na prowadzenie działalności statutowej organizacji społeczno-politycznych, wyznaniowych utrzymujących się wyłącznie ze składek członkowskich i dotacji oraz dla zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej, publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej .

§ 2.

Za pozostałe lokale użytkowe ustala się cenę 1 m2 powierzchni, która miesięcznie wynosi :

  1. W I strefie płatniczej obejmującej Branice w wysokości - 6,30 złotych plus VAT,

 

  1. W II strefie płatniczej obejmującej miejscowości : Bliszczyce, Boboluszki, Dzbańce - Osiedle, Lewice, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin – Kolonię, Wódkę i wieś Wysoka - w wysokości – 5,30 złotych plus VAT ,

 

  1. W III strefie płatniczej obejmującej miejscowości: Dzbańce, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonkę, Jakubowice, Jędrychowice, Niekazanice, Michałkowice, Posucice i Turków- w wysokości – 4,28 złotych plus VAT.

 

§ 3

Traci moc Nr 2G/09 Wójta Gminy Branice z dnia 19 stycznia roku w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokument źródłowy [ PDFZarządzenie_Nr_25G-12_04-07-2012.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Marchel
Data wytworzenia: 2012-07-04

 

Metryczka
  • opublikowano:
    05-07-2012 17:58
    przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl