Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11G/09 z dn. 13 marca 2009r. - w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 11G/09
WÓJTA GMINY BRANICE
Z DNIA 13 MARCA 2009r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.)


Wójt Gminy Branice
zarządza, co następuje:

§ 1
Wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Są to tablice ogłoszeń w sołectwach:

 1. Branice,
 2. Boboluszki,
 3. Bliszczyce,
 4. Dzbańce Osiedle,
 5. Dzbańce,
 6. Dzierżkowice,
 7. Gródczany,
 8. Jabłonka,
 9. Jakubowice,
 10. Jędrychowice,
 11. Lewice,
 12. Michałkowice,
 13. Niekazanice,
 14. Posucice,
 15. Turków,
 16. Uciechowice,
 17. Wiechowice,
 18. Włodzienin,
 19. Wódka,
 20. Wysoka,
 21. Włodzienin-Kolonia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Branice i umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Branice
Józef Małek
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Branice
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Herbut Katarzyna
Data wytworzenia: 2009-03-13
Metryczka
 • opublikowano:
  16-03-2009 15:58
  przez: Janusz Szewczyk
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl