Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021-05-18 - BG.6840.14.11.2020.MM - Informacja o wyniku przetargu dotyczącego sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr 22/1 o pow. 0,0712 ha i działki nr 24 o pow. 0,2300 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Niekazanice

Branice, dnia 18.05.2021r.

 

BG.6840.14.11.2020.MM

 

Informacja o wyniku przetargu

 

Wójt Gminy Branice stosownie do § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonego w dniu 18.05.2021 r. w Urzędzie Gminy w Branicach V przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  1. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki  nr 22/1 o pow. 0,0712 ha nr KW OP1G/00015025/6 i działki nr 24 o pow. 0,2300 ha nr KW OP1G/00006731/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Niekazanice.
  2. Do przetargu przystąpił jeden oferent.
  3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości  w V przetargu  wynosiła:  17 800,00 zł sprzedaż zwolniona z  podatku VAT.
  4. Wyżej opisana nieruchomość została sprzedana za kwotę 18 000,00 zł.
  5. Nabywcą w/w nieruchomości została Pani Kazimiera Dereń - Saeed.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Magdalena Mróz