Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta

Sekretarz Gminy / Zastępca Wójta

Herbut Katarzyna

 

pokój: II piętro, numer 21

tel.: 77 4868192, 77 4868232 wewnętrzny: 21

e-mail: , ,

 

 

Zakres działania Stanowiska Kierownika Referatu Administracyjno-Kontrolnego obejmuje:

 1. Zastępowanie Sekretarza i wykonywanie jego kompetencji w czasie jego nieobecności,
 2. Wykonywanie funkcji zastępcy kierownika administracyjnego Urzędu,
 3. Wspomaganie Sekretarza w koordynowaniu działalności referatów i przygotowaniu propozycji podziału zadań pomiędzy referaty,
 4. Bieżąca analiza sposobu załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 5. Organizacja i analiza działalności kontrolnej wewnętrznej w Urzędzie.
 6. opracowywanie przepisów wewnętrznych Urzędu (zarządzeń, regulaminów, instrukcji),
 7. prowadzenie gospodarki etatami oraz funduszem płac, zgłaszanie Wójtowi konieczności dokonania zmian kadrowych,
 8. planowanie środków na utrzymanie administracji gminnej,
 9. organizacja działań związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników,
 10. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,
 11. prowadzenie rejestru faktur związanych z wydatkami na utrzymanie administracji,
 12. Prowadzenie całości spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków oraz nadzorowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków przez inne jednostki organizacyjne Urzędu oraz przez pozostałe gminne jednostki organizacyjne.
 13. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
 14. Prowadzenie centralnego rejestru umów.
 15. Stwierdzanie własnoręczności podpisów i zgodności z oryginałem dokumentów.
 16. Sporządzanie upoważnień i pełnomocnictw oraz prowadzenie ich rejestru.
 17. Zapewnienie ochrony mienia komunalnego (ubezpieczenia).
 18. Wykonywanie obowiązków urzędnika wyborczego.
 19. Dekretowanie poczty.
 20. Realizacja kontroli zarządczej w Urzędzie
 21. Nadzór nad kontrolą zarządczą w jednostkach organizacyjnych gminy.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2006
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  24-03-2006 14:58
  przez: Maria Krompiec
 • zmodyfikowano:
  13-06-2018 23:49
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 6551
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl