Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. wojska i spraw biurowych

Stanowisko pracy ds. wojska i spraw biurowych

Kawik Patrycja

 

pokój: II piętro, numer 20

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 20

e-mail: ,

 

Zakres działania stanowiska obejmuje w szczególności:

 1. Wykonywanie czynności wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz współdziałanie z organizacjami wojskowymi.
 2. Prowadzenie listy obecności, książek wyjść prywatnych i służbowych.
 3. Obsługę urządzeń technicznych sekretariatu (centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarek).
 4. Prowadzenie rejestru wpływów pism ich rozdziału i wysyłki.
 5. Zaopatrywanie pracowników Urzędu w druki i materiały biurowe.
 6. Prowadzenie archiwum zakładowego oraz przyjmowanie dokumentacji do archiwum od pracowników Urzędu.
 7. Obsługę organizacyjną sekretariatu Wójta, Sekretarza i Urzędu.
 8. Obsługę techniczną spotkań, narad u Wójta i Sekretarza, prowadzenie terminarza spotkań Wójta.
 9. Dbanie o aktualność informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 10. Prenumeratę czasopism.
 11. Prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych.
 12. Ustalanie treści, zamawianie, wydawanie i zwroty pieczęci Urzędu.
 13. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2006
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  24-03-2006 14:58
  przez: Maria Krompiec
 • zmodyfikowano:
  04-05-2017 10:51
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 4606
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl