Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Kawulok Anna

 

pokój: I piętro, numer 10

tel. 77 4868192, 77 4868232, wewnętrzny: 10

e-mail:

 

Zakres działania stanowiska obejmuje w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań przewidzianych w przepisach o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przy użyciu Centralnego Systemu Rejestrów Państwowych.
 2. Nadawanie i upowszechnianie numerów ewidencji w dokumentach w ramach tworzenia banku danych PESEL, przy użyciu Centralnego Systemu Rejestrów Państwowych.
 3. Współdziałanie z organami policji w sprawach dyscypliny meldunkowej.
 4. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania.
 5. Udzielanie informacji z zakresu ewidencji ludności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Prowadzenie stałego rejestru wyborców służącego do sporządzenia spisów wyborców dla wyborów do Rady, na Wójta, Prezydenta RP, Sejmu, Senatu, wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz dla referendum gminnego i o zasięgu krajowym wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.
 7. Przygotowywanie wykazów przedpoborowych.
 8. Prowadzenie całości zadań na szczeblu gminy, związanych z wydawaniem Opolskiej Karty Rodziny oraz bieżącej współpracy z instytucjami wojewódzkimi.
 9. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 10. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2006
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  24-03-2006 14:58
  przez: Maria Krompiec
 • zmodyfikowano:
  04-05-2017 11:50
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 6239
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl