Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2020-08-05 - BG.6733.8.1. 2020.KF - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie węzła sieciowego Branice 15/0,4 kV wraz z powiązaniem z istniejącymi..."

Branice, dnia 27.07.2020r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.8.1. 2020.KF
z dnia 27.07.2020 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na „Budowie węzła sieciowego Branice 15/0,4 kV wraz z powiązaniem z istniejącymi sieciami 15 kV i 0,4 kV w obrębie Branice, ul. Szpitalnej, Ogrodowej, Kościelnej”.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą:

Budowa węzła sieciowego Branice 15/0,4 kV wraz z powiązaniem z istniejącymi sieciami 15 kV i 0,4 kV w obrębie Branice, ul. Szpitalnej, Ogrodowej, Kościelnej

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Pan Dariusz Kolenda, działający pod firmą PH Empiria Janusz Kolenda Sp. J. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu (47-223), ul. Witosa 6B, jako pełnomocnik TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

 • tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-08-2020
  przez: Katarzyna Faron
 • opublikowano:
  06-08-2020 14:09
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 53
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl