Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego

Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego

Wróblewska Małgorzata

 

pokój: I piętro, numer 17

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 17

e-mail: ,  

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Przygotowywanie wniosków o przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 2. Zarządzanie gruntami nierolniczymi stanowiącymi mienie gminne.
 3. Prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości.
 4. Kierowanie wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego o regulację stanu prawnego nieruchomości komunalnych.
 5. Prowadzenie pełnego postępowania w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.
 6. Prowadzenie całości spraw związanych z podziałem i rozgraniczaniem nieruchomości.
 7. Prowadzenie rejestru mienia gminnego.
 8. Nadzór nad przeprowadzaniem w Gminie deratyzacji.
 9. Prowadzenie całości spraw związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich (organizacja przetargów na usługi utylizacyjne, przyjmowanie zgłoszeń przekazywanie do zakładów utylizacyjnych).
 10. Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzenie chorób zakaźnych u zwierząt oraz prowadzenie spraw związanych z wycenianiem zwierząt padłych w związku z chorobami zakaźnymi.
 11. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku.
 12. Prowadzenie spraw z zakresu statystyki rolnej.
 13. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2006
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  24-03-2006 14:58
  przez: Maria Krompiec
 • zmodyfikowano:
  04-05-2017 11:41
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 4623
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl