Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2020-07-24 - BG.6733.6.9.2020.KF - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej – na działkach nr 128 i nr 129 a.m.3, w części objętej decyzją, w miejscowości Jakubowice ”

Branice, dnia 24.07.2020r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.6.9.2020.KF
z dnia 24.07.2020 r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej – na działkach nr 128 i nr 129 a.m.3, w części objętej decyzją, w miejscowości Jakubowice ”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z poźn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr BG.6733.6.2020.KF z dnia 24.07.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Rozbudowie sieci wodociągowej – na działkach nr 128 i nr 129 a.m.3,
w części objętej decyzją, w miejscowości Jakubowice”

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. rozstrzygnięcia oraz z aktami sprawy o sygn. BG.6733.6.2020.KF, w tym z postanowieniami organów uzgadniających w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17). Urząd Gminy
w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

Metryczka
 • wytworzono:
  24-07-2020
  przez: Katarzyna Faron
 • opublikowano:
  24-07-2020 14:26
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 68
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl