Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. realizacji budżetu

Stanowisko pracy ds. realizacji budżetu

Raszka Maria

 

pokój: II piętro, numer 27

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 27

e-mail: ,  

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Prowadzenie zadań związanych z księgowością budżetową Gminy.
 2. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i rachunkowości wydatków budżetu Urzędu i organów Gminy oraz sporządzenie sprawozdań z realizacji planu finansowego Urzędu.
 3. Współpracę z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi.
 4. Obsługę finansowo-księgową zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej oraz powierzonych w drodze porozumienia, a wykonywanych przez jednostki organizacyjne Gminy.
 5. Rozliczanie dotacji przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom na podstawie zawartych z Gminą umów.
 6. Uczestniczenie w procedurze wyłonienia wykonawców w przetargach w charakterze członka Komisji Przetargowej.
 7. Prowadzenie księgowości w zakresie zakładowej działalności socjalnej oraz egzekwowanie spłat należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych.
 8. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 9. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2006
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  24-03-2006 14:58
  przez: Maria Krompiec
 • zmodyfikowano:
  04-05-2017 10:53
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 4782
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl