Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. podatków i opłat

Stanowisko pracy ds. podatków i opłat

Kunicka-Kleczek Iwona

 

pokój: II piętro, numer 29

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 29

e-mail:

 

Zakres działania stanowiska obejmuje :

 1. Prowadzenie spraw wymiaru podatków i opłat w sposób tradycyjny i w sposób elektroniczny w tym zakładanie i prowadzenie kart: gospodarstw, nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i wymiaru podatków.
 2. Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych tworzących gospodarstwo rolne, zgłoszonych do opodatkowania oraz potwierdzające fakt figurowania bądź nie figurowania w ewidencji podatków lokalnych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków dotyczących udzielania ulg podatkowych i odwołań.
 4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej w ww. zakresie, sporządzanie sprawozdań w zakresie pomocy de minimis i pomocy publicznej.
 5. Prowadzenie całości spraw związanych z odwołaniami od decyzji w sprawach wymiaru podatków i opłat.
 6. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych prowadzonych podatków i opłat.
 7. Prowadzenie deklaracji w zakresie podatków: rolnego,  leśnego, oraz kontrola deklaracji pod względem rachunkowym.
 8. Prowadzenie informacji w zakresie podatków: rolnego, od nieruchomości,  leśnego, oraz kontrola deklaracji pod względem rachunkowym.
 9. Prowadzenie kontroli składanych deklaracji i informacji w zakresie opodatkowania budynków mieszkalnych.
 10. Prowadzenie całości spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników.
 11. Realizacja powierzonych zadań związanych z wymiarem podatków i opłat o których mowa w pkt 1-7 w miejscowościach określonych przez Skarbnika w zakresie czynności.
 12. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutków klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2006
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  24-03-2006 14:58
  przez: Maria Krompiec
 • zmodyfikowano:
  03-11-2018 18:10
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 3938
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl