Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowisko pracy ds. podatkowych oraz spraw pracowniczych

Stanowisko pracy ds. podatkowych oraz spraw pracowniczych

Mikos Beata

 

pokój: II piętro, numer 27

tel.: 77 4868192, 77 4868232  wewnętrzny: 27

e-mail:

 

Zakres działania stanowiska obejmuje:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych z tytułu środków transportowych.
 2. Terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach pieniężnych z tytułu podatku od środków transportowych oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji.
 3. Prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych.
 4. Współpracę z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz ZUS w zakresie zadań przypisanych do stanowiska pracy.
 5. Realizację wydatków Urzędu w zakresie wynagrodzeń osobowych.
 6. Realizację wydatków osobowych z tytułu prac interwencyjnych i robót publicznych.
 7. Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie  wymienionym w pkt 5 i 6 .
 8. Prowadzenie dokumentacji i naliczanie świadczeń przysługujących pracownikom Urzędu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym w zakresie  wymienionym w pkt 5 i 6.
 9. Wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia.
 10. Dokonywanie przelewów, w tym w zakresie zadań zleconych.
 11. Wystawianie faktur z zakresu refundacji za rozmowy telefoniczne i zużycie energii elektrycznej.
 12. Wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2006
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  24-03-2006 14:58
  przez: Maria Krompiec
 • zmodyfikowano:
  04-05-2017 11:07
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 3361
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl