Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

 

Kierownictwo

Kierownik: Misiurka Jolanta

 

Kontakt

ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
tel. 77 4868192 wew. 25
email:
 

 

Zakres działania

Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego obejmuje w szczególności:

 1. Zadania określone w przepisach o aktach stanu cywilnego, w tym:
  1. przyjmowanie oświadczeń w sprawach stanu cywilnego,
  2. wykonywanie zadań Gminy określonych w przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  3. organizowanie uroczystego nadania odznaczenia za długoletnie pożycie małżeńskie.
 2. Prowadzenie postępowania w sprawie zmian imion i nazwisk zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414).
 3. Prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju w zakresie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz akcji kurierskiej.
 4. Przyjmowanie w obecności dwóch świadków woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 5. Wykonywanie zadań własnych Gminy z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych, katastrof i awarii, skażeń i innych zagrożeń o powszechnym i lokalnym zasięgu oraz zadań obronnych - zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi oraz poleceniami Wójta.
 6. Prowadzenie i obsługa kancelarii materiałów niejawnych w Urzędzie.
 7. Wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych upoważnień, bądź poleceń Wójta.

Przy oznaczaniu akt Kierownik USC używa symbolu „USC”.

Metryczka
 • wytworzono:
  24-03-2006
  przez: Janusz Szewczyk
 • opublikowano:
  24-03-2006 14:58
  przez: Maria Krompiec
 • zmodyfikowano:
  03-09-2015 12:15
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 7630
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl