Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2020-04-10 - BG.6870.3.2020.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 09.04.2020r.

 

 

BG.6870.3.2020.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Działka nr

420/2

OP1G/00023807/1

42,40 m2

Bliszczyce

(P) tereny rolnicze

Lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Czynsz miesięczny

224,72 zł + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy.

Działka nr 52/1

OP1G/00005430/5

Działka nr 53

OP1G/00017999/8

 

1,1041 ha

(S) obszary rolne

Nieruchomość o klasoużytku RII

z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze. Kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

750,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

Część działki nr 152/12

OP1G/00028388/2

18,15 m2

Branice

(S) obszary rolne

Grunt z przeznaczeniem na garaż blaszany.

Czynsz miesięczny

27,23 zł + VAT + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Działka nr 223/2

OP1G/00027347/6

0,1629 ha

Posucice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Grunt klasy RIVa użytkowany rolniczo.

Czynsz roczny

48,87 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Część działki nr 163/113

OP1G/00028303/3

0,0231 ha

Jakubowice

(S) obszary rolne

Grunt o klasoużytku RII. Kształt działki korzystny.

Czynsz roczny

12,70 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa nieruchomości na okres 3 lat.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 21.05.2020 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 30.04.2020 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Metryczka
 • wytworzono:
  10-04-2020
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  10-04-2020 15:38
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 255
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl