Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-11-28 - Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Branice i jej jednostek organizacyjnych

Branice, dnia 28.11.2019 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. paź. 1843) informuje się, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY BRANICE l JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

 

Energa Obrót S.A.
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

Cena brutto oferty: 400.964,26zł
ilość otrzymanych punktów - 100,00

 

Uzasadnienie: Oferta złożona przez w/w firmę spełnia warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert została oceniona jako pierwsza spośród złożonych ofert.

Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli:

 1. Vervis Sp. z o.o.
  Ul. Zielna 47
  87-800 Włocławek
  Cena brutto oferty: 405 099,20 zł
  ilość otrzymanych punktów - 98,98

 

 1. ELEKTRA S.A.
  Ul. Skierniewicka 10A
  01-230 Warszawa
  Cena brutto oferty: 428 655,85 zł
  ilość otrzymanych punktów - 93,54

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych {t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, iż nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2019
  przez: Katarzyna Herbut
 • opublikowano:
  28-11-2019 11:17
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 674
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl