Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-11-20 - BG.6870.12.2019.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 20.11.2019 r.

 

 

BG.6870.12.2019.MM

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Część działki

439/2

KW nr 33083

0,0210 ha

Lewice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy dla mieszkańców bloków.

Czynsz roczny

11,55 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

Część działki

439/2

KW nr 33083

0,0179 ha

Lewice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy dla mieszkańców bloków.

Czynsz roczny

9,85 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

Część działki

439/2

KW nr 33083

0,0180 ha

Lewice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy dla mieszkańców bloków.

Czynsz roczny

9,90 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

Część działki

439/2

KW nr 33083

0,0101 ha

Lewice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy dla mieszkańców bloków.

Czynsz roczny

5,56 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

Część działki

439/2

KW nr 33083

0,0120 ha

Lewice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy dla mieszkańców bloków.

Czynsz roczny

6,60 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

Część działki

439/2

KW nr 33083

0,0080 ha

Lewice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy dla mieszkańców bloków.

Czynsz roczny

4,40 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

198

KW nr OP1G /00027347/6

0,2089 ha

Posucice

(P) istniejący plan miejscowy dotyczący sieci wodociągowej

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Grunt rolny o klasoużytku RV, kształt działki korzystny. Dzierżawa z przeznaczeniem na działalność rolną.

Czynsz roczny

114,90 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

318/3

KW nr 25201

0,0500 ha

Posucice

 

(S) obszary rolne

Tereny przemysłowe z przeznaczeniem na użytkowanie rolne. Kształt działki średniokorzystny, dojazd drogą gruntową.

Czynsz roczny

27,50 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres3 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 01.01.2020 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 11.12.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2019
  przez: Magdalena Mróz
 • opublikowano:
  20-11-2019 14:47
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 365
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl