Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-10-17 - Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z Organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Branice, dnia 17.10.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Branice z Organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020


Termin rozpoczęcia konsultacji:   25 października 2019 r.
Termin zakończenia konsultacji:   15 listopada 2019 r.


Elektroniczna wersja treści projektu jest dostępna:
- www.branice.pl
- www.bip.branice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe / Programy Współpracy

Papierowa wersja treści projektu jest dostępna:
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice 

Osobą odpowiedzialną za konsultacje jest:
Beata Nowak – Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy
Urząd Gminy w Branicach
ul. Słowackiego 3
48-140 Branice
I piętro, pok. 16
tel. 77 486-81-92 wew.16
e-mail:

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Branicach lub przesłać w wersji papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice z dopiskiem „Konsultacje Programu Współpracy Gminy Branice na 2020 rok” do dnia 15 listopada 2019 r.  Decyduje data wpływu uwag do urzędu.

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

 

Załączniki

PDFZarządzenie nr 73G-19.pdf

Metryczka
 • opublikowano:
  17-10-2019 13:00
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  28-11-2019 16:12
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 522
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl