Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-09-05 - BG.6870.10.2019.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 05.09.2019 r.

 

 

BG.6870.10.2019.MM

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Część działki 357/1

KW nr OP1G/00021372/8

9 m2

Branice

 

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Fragment gruntu położony
bezpośrednio przy budynku Urzędu Gminy Branice z przeznaczeniem na usytuowanie paczkomatu.

Czynsz miesięczny

450 zł + VAT według obowiązującej stawki

Najem gruntu na okres 3 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 17.10.2019 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 26.09.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-09-2019
  przez: Magdalena Mróz
 • opublikowano:
  05-09-2019 12:52
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  05-09-2019 12:52
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 399
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl