Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-08-19 - BG.6870.9.2019.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice dnia, 19.08.2019r.

 

BG.6870.9.2019.MM

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Część działki 439/2

KW nr 33083

0.0135 ha Lewice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy dla mieszkańców bloków.

Czynsz roczny 6,75zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

189/1

KW nr OP1G/00023893/0

0,0400 ha

Branice

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Grunt o klasoużytku RIIIa. Ukształtowanie działki niekorzystne, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą osiedlową o nawierzchni tłuczniowej.

5 200,00 zł

Podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

161/96

KW nr OP1G/00025543/6

0,0400 ha

Jakubowice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka budowlana, ukształtowanie korzystne, niweleta pozioma. Dojazd do działki drogą gruntowa.

3 640,00 zł + podatek VAT

Sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Część działki

271/5

KW nr OP1G/00014633/4

0,0460 ha

Branice

 

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Działka budowlana
o korzystnym ukształtowaniu. Dojazd do działki drogą asfaltową. Dzierżawa
z przeznaczeniem na cele rolnicze

Czynsz roczny 23,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Część działki

190/11

KW nr OP1G/00023893/0

65 m2

Branice

 

(P) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Działka o klasoużytku RII. Dzierżawa z przeznaczeniem na budowę wiaty na odpady komunalne.

Czynsz miesieczny 65,00 zł + podatek VAT + podatek od nieruchomości

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

 

56/1

KW nr OP1G/00038709/2

0,0964 ha

Dzbańce

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Działka budowlana, ukształtowanie korzystne. Dzierżawa z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Czynsz roczny 48,20 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 10 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 30.09.2019 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 09.09.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-08-2019
  przez: Magdalena Mróz
 • opublikowano:
  19-08-2019 17:27
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 506
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl