Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-08-12 - Zapytanie cenowe na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice w roku 2019”

Branice, dnia 12.08.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE PRZEPROWADZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

Gmina  Branice
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
tel.077/4868192 wew. 34, fax 077/4868230

 

ogłasza

procedurę zapytania ofertowego

Na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice  w roku 2019”

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu gminy Branice. Zadanie obejmuje demontaż pokrycia dachowego z płyt falistych i płaskich, transport oraz utylizację w ilości ok. 1337 m² oraz transport i utylizację złożonych na posesjach płyt azbestowych w ilości ok. 8247 m². Łączna ilość odpadów zawierających azbest to ok. 9584 m².

 

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielem  danej  nieruchomości,    jednakże  całość  robót  musi zostać ukończona do dnia 14-10-2019r. a dokumenty rozliczeniowe dostarczone do dnia 16.10.2019r.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

 

Oferty należy składać w terminie do 28-08-2019r. do godz. 15.30 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3  48-140 Branice (sekretariat – pok. nr. 20)

 

Informacji w sprawach zamówienia można uzyskać u Pani Adriany Wiewiórka lub Pana Szymona Moskała, pokój nr 4 na parterze, tel. 77/4868250 wew. 34.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Branice
Katarzyna Herbut

 

 

 

 

Załączniki

PDFogłoszenie zamówienia.pdf

PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFformularz oferty.pdf, DOCformularz oferty.doc

ODSZałącznik nr 1 - wykaz.ods

PDFzałącznik nr 2 - umowa.pdf, DOCzałącznik nr 2 - umowa.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  12-08-2019
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  12-08-2019 16:06
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 33
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×