Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-07-25 - ZP.272.FN.2.2019SR - Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn.: „Długoterminowy kredyt w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Branicach.”

Branice, 25 lipca 2019r.

 

ZP.272.FN.2.2019SR

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Długoterminowy kredyt w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Branicach.”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Długoterminowy kredyt w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Branicach”,

odbyło się w dniu 25.07.2019 r. o godz. 11:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 95.000,00 zł brutto.

Oferty złożyło:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

67.779,76 PLN

 

Dodatkowo na otwarciu ofert podano informację o czasie uruchomienia kredytu, wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Czas uruchomienia kredytu

Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie,

Plac Wolności 12,

46-100 Namysłów

W ciągu tego samego dnia, w którym zostanie złożona wykonawcy pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomieniu kredytu.

10%

 

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

Z-ca Wójta Gminy Branice
/-/ Katarzyna Herbut

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2019
  przez: Beata Sakwerda
 • opublikowano:
  25-07-2019 15:06
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 476
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl