Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-07-25 - ZP.272.FN.1.2019SR - Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego: „Długoterminowy kredyt w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację budynku po byłym budynku przedszkola..."

Branice, 25 lipca 2019r.

 

ZP.272.FN.1.2019SR

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

 

Długoterminowy kredyt w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację budynku po byłym budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrom Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Długoterminowy kredyt w wysokości 600 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę oraz termomodernizację budynku po byłym budynku przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrom Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice”, odbyło się w dniu 25.07.2019 r. o godz. 11:15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 117.000,00 zł brutto.

Oferty złożyło:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Bank Spółdzielczy w Łubnianach, ul. Osowska 1, 46-024 Łubniany

 

77.417,16 PLN

2

Bank Spółdzielczy w Namysłowie, Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów

 

85.195,11 PLN

 

Dodatkowo na otwarciu ofert podano informację o czasie uruchomienia kredytu, wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Czas uruchomienia kredytu

Wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego

1

Bank Spółdzielczy w Łubnianach

ul. Osowska 1

46-024 Łubniany

 

W ciągu 1 dnia, następującego po dniu, w którym zostanie złożona wykonawcy pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomieniu kredytu.

10%

2

Bank Spółdzielczy w Namysłowie,

Plac Wolności 12,

46-100 Namysłów

W ciągu tego samego dnia, w którym zostanie złożona wykonawcy pisemna dyspozycja zamawiającego o uruchomieniu kredytu.

10%

Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Z-ca Wójta Gminy Branice
/-/ Katarzyna Herbut

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-07-2019
  przez: Beata Sakwerda
 • opublikowano:
  25-07-2019 14:59
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 412
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl