Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-07-25 - BG.6870.8.2019.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 24.07.2019r.

 

BG.6870.8.2019.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Część działki

179

KW nr OP1G/00027347/6

0,0800 ha

Posucice

(S) obszary rolne

Grunt o klasoużytku RII. Kształt działki korzystny.

 

Czynsz roczny

40,00 zł + (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy).

209

KW nr OP1G/00027347/6

0,3687 ha

Posucice

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Kształt działki korzystny, dojazd drogą asfaltową. Grunt o klasoużytkach PS II i Bp.

Czynsz roczny

110,61 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy).

211

KW nr OP1G/00027347/6

0,3106 ha

Posucice

 

(S) ) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Kształt działki korzystny, dojazd drogą asfaltową. Grunt o klasoużytkach PS II i Bp.

Czynsz roczny

93,18 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy).

 

 

Część działki

764/2

KW nr OP1G/00023260/4

 

1,1900 ha

Branice

 

(S) obszary rolne

Kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową. Grunt o klasoużytkach RIIIa i RIIIb.

Czynsz roczny

2400,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy).

252

KW nr OP1G/00028528/6

1,2700 ha

Dzierżkowice

 

(S) obszary rolne

Kształt działki korzystny. Grunt o klasoużytku Bz z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

762,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy).

216/2

KW nr OP1G/00036896/5

0,0971 ha

Wysoka

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Kształt działki korzystny, dojazd drogą asfaltową. Grunt o klasoużytku Bp z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.

Czynsz roczny

48,55 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy).

Część działki

192/1

KW nr OP1G/00031428/9

0,0932 ha

Wódka

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Grunt o klasoużytkach R IIIa i B z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Czynsz roczny

46,60 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Część działki

192/1

KW nr OP1G/00031428/9

 

0,0168 ha

Wódka

 

 

 

(S) obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem

Część działki budowlanej przeznaczona na cele gospodarcze.

Czynsz miesięczny

168,00 zł +VAT

+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 04.09.2019r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 14.08.2019r.r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.