Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-06-27 - BZP nr 540129870-N-2019 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie: "Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Branice”

Branice, dnia 27.06.2019r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

Ogłoszenie nr 540129870-N-2019 z dnia 27-06-2019 r.
Branice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 560874-N-2019
Data: 13/06/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2019-06-28, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2019-07-01, godzina 10:00

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-06-2019
  przez: Beata Sakwerda
 • opublikowano:
  27-06-2019 14:45
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 279
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl