Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-06-12 - BG.271.4.2019.KJ - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia publicznego: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka."

Branice, 12.06.2019r.

 

BG.271.4.2019.KJ

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka.” 

 

1.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

EMBUD Michał Żychoń

ul. Stelmacha nr 9

48-100 Głubczyce

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

2. W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta, która nie podlegała odrzuceniu i została oceniona na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena ofertowa brutto - 60% - maksymalna ilość punktów 60

2) okres gwarancji –40% - maksymalna ilość punktów 40

 

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena ofertowa
brutto

Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji

Łączna
liczba pkt

1

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

EMBUD Michał Żychoń

ul. Stelmacha nr 9

48-100 Głubczyce

 

60

40

100

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Branice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.06.2019r.  

 

WÓJT
/-/ Sebastian  Baca

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2019
  przez: Beata Sakwerda
 • opublikowano:
  12-06-2019 13:24
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 455
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×