Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-05-28 - BG.6870.6.2019.MM - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 28.05.2019r.

 

BG.6870.6.2019.MM

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

259/1

KW nr OP1G/00006880/1

33,5 m2

Włodzienin

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Lokal usługowy znajdujący się w budynku opieki zdrowotnej.

Czynsz miesięczny

124,96 zł + VAT
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Najem lokalu na okres 3 lat

149/34

KW nr OP1G/00038178/0

23,00 m2

Branice

(P) zespoły garaży, obiekty gospodarcze

Garaż murowany wraz z gruntem.

Czynsz

90,00 zł + VAT
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Najem garażu okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego najemcy)

149/41

KW nr OP1G/00038178/0

23,00 m2

Branice

(P) zespoły garaży, obiekty gospodarcze

Garaż murowany wraz z gruntem.

Czynsz

70,00 zł + VAT
+ podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Najem garażu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego najemcy)

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 09.07.2019r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 18.06.2019r.r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.

Metryczka
 • wytworzono:
  28-05-2019
  przez: Magdalena Mróz
 • opublikowano:
  28-05-2019 15:52
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 780
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl