Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-05-24 - BG.271.4.2019.KJ - Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka.”

Branice, 24 maja 2019r.

 

BG.271.4.2019.KJ

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka.” 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka” - odbyło się w dniu 24.05.2019 r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 310 380,08 zł brutto.

Oferty złożone:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty
zł brutto

Okres gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

EMBUD Michał Żychoń
ul. Stelmacha nr 9
48-100 Głubczyce

345.921,51

(słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden i 51/100 złotych)

60 miesięcy

 

  Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  24-05-2019
  przez: Beata Sakwerda
 • opublikowano:
  24-05-2019 14:40
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 341
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×