Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-05-21 - BZP nr 540099844-N-2019 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (BZP nr 543238-N-2019) - Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wysoka

Branice, dnia 21.05.2019r.

 

Ogłoszenie z Biuletynu Zamówień Publicznych

 

 

Ogłoszenie nr 540099844-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.
Branice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543238-N-2019
Data: 07-05-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Branice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141285200000, ul. Słowackiego  3, 48-140  Branice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774868192, e-mail ug@branice.pl, faks 774868230.
Adres strony internetowej (url): www.http://bip.branice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-22, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-24, godzina: 10:00,
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2019
  przez: Karolina Jaroszewska
 • opublikowano:
  21-05-2019 18:05
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  21-05-2019 18:06
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 188
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×