Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-05-16 - BG.271.3.2019.BS - Informacja z otwarcia ofert zamówienia publicznego pn.: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie

Branice, 16 maja 2019r.

 

BG.271.3.2019.BS

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice

oraz ich zagospodarowanie

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Branice oraz ich zagospodarowanie”, odbyło się w dniu 16.05.2019r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1.440.000,00 zł brutto.

Oferty złożone:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty zł brutto za 1 miesiąc oraz łączna za okres 18 miesięcy

Termin płatności

Promocja selektywnej zbiórki odpadów

przygotowanie ulotek

przeprowadzenie pogadanek

zorganizowanie dodatkowego
odbioru odpadów wielkogabarytowych

1

„Naprzód” Sp. z o.o.

ul. Raciborska 144B

44-280 Rydułtowy

96 309,68

słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć złotych 68/100

35 dni

TAK

TAK

TAK

1 733 574,25

słownie: jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery 25/100

 

 Termin wykonania zamówienia i okres gwarancji zgodnie z zapisami SIWZ.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  16-05-2019
  przez: Beata Sakwerda
 • opublikowano:
  16-05-2019 15:17
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  17-05-2019 12:14
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 481
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl