Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-04-16 - BG.6733.3.1. 2019.KF - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 16.04.2019r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE
BG.6733.3.1. 2019.KF
z dnia 16.04.2019 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2019 r., poz. 60)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Przebudowie budynku szkoły w miejscowości Bliszczyce na działce 259/1 k. m. 2, gmina Branice.”

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest Pan Maciej Halikowski, zamieszkały Tarnkowa 17 B
48-100 Głubczyce, pełnomocnik Gminy Branice.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy
w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-04-2019
  przez: Katarzyna Faron
 • opublikowano:
  16-04-2019 15:37
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  16-04-2019 15:44
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 389
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl