Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-04-08 - Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał

Branice, dnia 08.04.2019 r.

 

 

Informacja

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów następujących uchwał:
uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr VIII/66/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonka; uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/61/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice; uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/54/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin,

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany treści statutów miejscowości: Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka i Wysoka w poniższych terminach zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektów uchwał zmieniających Statuty Sołectw:

 • Jabłonka – dnia 27 marca 2019 r.
 • Wiechowice – dnia 28 marca 2019 r.
 • Włodzienin – dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dnia 22 lutego br. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl w zakładce „Obwieszczenia i Ogłoszenia” → ”Ogłoszenia”, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice w zakładce „Ogłoszenia” → „Wójta Gminy” i na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy w Branicach umieszczono ogłoszenie o konsultacjach  wraz  z  projektem  uchwały.

Opinie, uwagi oraz propozycje na temat projektów uchwał można było składać podczas zebrań wiejskich, które odbyły się:

 •  27 marca 2019 roku w budynku byłej szkoły w Uciechowicach
 •  28 marca 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Wiechowicach
 •  1 kwietnia 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonych terminach nie zgłoszono uwag, opinii i wniosków do przedstawionych projektów uchwał: uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/66/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonka; uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/61/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiechowice; uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/54/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin

 

Wójt Gminy Branice

 /-/ Sebastian Baca

 

Sporządziła:

Beata Nowak

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-04-2019
  przez: Beata Nowak
 • opublikowano:
  08-04-2019 14:35
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 350
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl