Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-03-29 - BG.271.1.6.2019.KF - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Branice, 29.03.2019 r.

 

BG.271.1.6.2019.KF

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

"Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY złożonej przez wykonawcę:

 

DER-POL Firma Remontowo Budowlana
Dariusz Cieślik

ul. Długa 17
48-100 Bogdanowice

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta należąca do ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w nin. postępowaniu.

 

2. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zostały ocenione na podstawie poniższych kryteriów:

1) cena ofertowa brutto - 60%

2) okres gwarancji - 40 %

 

Lp.

Nazwa i adres
wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium cena ofertowa brutto

Liczba pkt
w kryterium gwarancja

Łączna liczba pkt
w kryterium cena ofertowa brutto i gwarancja

1

DER-POL Firma Remontowo Budowlana
Dariusz Cieślik
ul. Długa 17, 48-100 Bogdanowice

60

40

100

2

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji
EMBUD Michał Żychoń
ul. Stelmacha nr 9, 48-100 Głubczyce

57

40

97

3

MUREX Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Tomasz Rosowiecki
Klisino 132, 48-100 Głubczyce

56

0

56

4

Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda
ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz

53

40

93

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

WÓJT
/-/ Sebastian  Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  29-03-2019
  przez: Katarzyna Faron
 • opublikowano:
  29-03-2019 14:21
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 437
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×