Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-03-21 - Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/55/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin-Kolonia

Branice, dnia 21.03.2019 r.

 

Informacja

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr VIII/55/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin-Kolonia

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany treści statutów miejscowości: Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka i Wysoka w dniu 11 marca 2019 r.  zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej Statut Sołectwa Włodzienin-Kolonia.

Dnia 22 lutego br. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl w zakładce „Obwieszczenia i Ogłoszenia” → ”Ogłoszenia”, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice w zakładce „Ogłoszenia” → „Wójta Gminy” i na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy w Branicach umieszczono ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały.

Opinie, uwagi oraz propozycje na temat projektu uchwały można było składać podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się dnia 11 marca 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie - Kolonia.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/55/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Włodzienin - Kolonia.

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

 

Sporządziła:

Beata Nowak

Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2019
  przez: Beata Nowak
 • opublikowano:
  25-03-2019 14:08
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  25-03-2019 14:09
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 454
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl