Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-03-21 - Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał

Branice, dnia 21.03.2019 r.

 

Informacja

 

o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów następujących uchwał:
uchwały
zmieniającej Uchwałę Nr VIII/67/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałkowice; ; uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/65/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce-Osiedle; uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/62/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Posucice, uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/58/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowice

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20G/19 Wójta Gminy Branice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany treści statutów miejscowości: Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka i Wysoka w poniższych terminach zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektów uchwał zmieniających Statuty Sołectw:

 • Michałkowice – dnia 15 marca 2019 r.
 • Dzbańce-Osiedle – dnia 18 marca 2019 r.
 • Posucice – dnia 19 marca 2019 r.
 • Jędrychowice – dnia 20 marca 2019 r.

Dnia 22 lutego br. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl w zakładce „Obwieszczenia i Ogłoszenia” → ”Ogłoszenia”, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice w zakładce „Ogłoszenia” → „Wójta Gminy” i na tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Gminy w Branicach umieszczono ogłoszenie o konsultacjach  wraz  z  projektem  uchwały.

Opinie, uwagi oraz propozycje na temat projektów uchwał można było składać podczas zebrań wiejskich, które odbyły się:

 • 15 marca 2019 roku w Biurze na terenie Gospodarstwa Michałkowice.
 • 18 marca 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Dzbańcach-Osiedle
 • 19 marca 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Posucicach
 • 20 marca 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Jędrychowicach

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonych terminach nie zgłoszono uwag, opinii i wniosków do przedstawionych projektów uchwał: uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/67/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałkowice; uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/65/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzbańce-Osiedle; uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/62/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Posucice; uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VIII/58/15 Rady Gminy Branice z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrychowice

 

Wójt Gminy Branice

/-/ Sebastian Baca

 

Sporządziła:

Beata Nowak

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2019
  przez: Beata Nowak
 • opublikowano:
  25-03-2019 13:58
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  03-04-2019 13:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 699
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl