Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-03-14 - BG.271.1.2019.BS - Sprostowanie informacji z otwarcia ofert z dn. 28 lutego 2019r.

Branice, 14 marca 2019r.

 

BG.271.1.2019.BS

 

 

Uczestnicy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

"Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1

 

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

z dn. 28 lutego 2019r.

 

Szanowni Państwo

W związku z omyłką pisarską polegającą na podaniu niewłaściwej nazwy postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w informacji z otwarcia ofert, tj.:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -  "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”

 

Zamawiający podaje w informacji z otwarcia ofert prawidłowe jego brzmienie:

 

"Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz Centrum Aktywizacji Społecznej  w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”

 

 

Z-ca Wójta Gminy
/-/ Katarzyna Herbut

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2019
  przez: Katarzyna Herbut
 • opublikowano:
  14-03-2019 18:27
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 470
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl