Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-03-12 - BG.6845.11.2019.MW - Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu

Branice, dnia 12.03.2019 r.

 

BG.6845.11.2019.MW

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

odwołuje

I przetarg ustny nieograniczony

1.  Oznaczenie nieruchomości według :

- działka nr 324 o pow. 0.1000 ha opisana w KW OP1G/00024625/8, położona w miejscowości Niekazanice.

2.  Opis nieruchomości:

 - nieruchomość niezabudowana położona w niedalekiej odległości od zabudowy wsi Niekazanice. Działka budowlana oddawana w dzierżawę na użytek rolniczy kształt działki średnio korzystny, dojazd drogą utwardzoną, rzeźba terenu pozioma.

3. Czynsz roczny: 50,00 zł.

4. Wadium: 10,00 zł.

5. Forma dzierżawy nieruchomości: dzierżawa w formie przetargu.

 

W związku ze zmianą koncepcji wykorzystania nieruchomości – przeznaczenie do zbycia Wójt Gminy Branice odwołuje przetarg ustny nieograniczony z dnia 12 marca 2019 roku z godziny 10.00

Wadium wpłacone przez uczestników przetargu w związku z odwołaniem przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl, bip.branice.pl Gminy Branice, na łamach Informatora Branickiego i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2019
  przez: Magdalena Mróz
 • opublikowano:
  12-03-2019 15:34
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 770
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl