Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-02-28 - BG.271.1.2019.BS - Informacja z otwarcia ofert postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Branice, 28 luty 2019 r.

 

BG.271.1.2019.BS

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -  "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”, odbyło się w dniu 28.02.2019 r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 061 638,04 zł brutto.

Oferty złożyło:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty
zł brutto

Okres gwarancji

1

Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda

ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz

2.167.006,91

60 miesięcy

2

MUREX Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Tomasz Rosowiecki

Klisino 132, 48-100 Głubczyce

2.060.777,48

36 miesięcy

3

DER-POL Firma Remontowo Budowlana

Dariusz Cieślik

ul. Długa 17, 48-100 Bogdanowice

1.949.961,55

60 miesięcy

4

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

EMBUD Michał Żychoń

ul. Stelmacha nr 9

48-100 Głubczyce

2.052.471,05

60 miesięcy

 

 Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Z-ca Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Herbut

Metryczka
 • wytworzono:
  28-02-2019
  przez: Katarzyna Faron
 • opublikowano:
  28-02-2019 17:13
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1476
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl