Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-02-22 - Zarządzenie Nr 20G/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany treści statutów miejscowości

Branice, dnia 22.02.2019r.

 

 

Zarządzenie Nr 20G/19
Wójta Gminy Branice
z dnia 22 lutego 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany treści statutów miejscowości: Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka i Wysoka.

 

Na podstawie art.5a ust.1 ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 poz.994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/209/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Branice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r.poz. 2486)

 

Wójt Gminy Branice
zarządza, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany treści statutów miejscowości: Bliszczyce, Boboluszki, Branice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice, Posucice, Turków, Uciechowice, Wiechowice, Włodzienin, Włodzienin-Kolonia, Wódka i Wysoka.

 

§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców o projektowanych zmianach statutów ich sołectw.

 

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 1. Bliszczyce - dnia 05.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Bliszczycach,
 2. Boboluszki - dnia 14.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Boboluszkach,
 3. Branice - dnia 04.04.2019 r. o godz. 17.00 w Wiejskim Domu Kultury w Branicach,
 4. Dzbańce - dnia 04.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Dzbańcach,
 5. Dzbańce-Osiedle - dnia 18.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej
  w Dzbańcach-Osiedle,
 6. Dzierżkowice - dnia 22.03.2019 r. o godz. 17.00 w byłej Świetlicy Spółdzielni Rolniczej w Dzierżkowicach,
 7. Gródczany - dnia 21.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Gródczanach,
 8. Jabłonka - dnia 27.03.2019 r. o godz. 17.00 w budynku byłej szkoły w Uciechowicach,
 9. Jakubowice - dnia 26.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Jakubowicach,
 10. Jędrychowice - dnia 20.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej
  w Jędrychowicach,
 11. Lewice - dnia 25.03.2019 r. o godz. 17.15 w Świetlicy Wiejskiej w Lewicach,
 12. Michałkowice - dnia 15.03.2019 r. o godz. 17.00 w Biurze na terenie Gospodarstwa Michałkowice,
 13. Niekazanice - dnia 08.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Niekazanicach,
 14. Posucice - dnia 19.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Posucicach,
 15. Turków - dnia 03.04.2019 r. o godz. 17.00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Turkowie,
 16. Uciechowice - dnia 13.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej
  w Uciechowicach,
 17. Wiechowice - dnia 28.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wiechowicach,
 18. Włodzienin - dnia 01.04.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie,
 19. Włodzienin-Kolonia - dnia 11.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej we Włodzieninie,
 20. Wódka - dnia 12.03.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wódce,
 21. Wysoka - dnia 02.04.2019 r. o godz. 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Wysokiej.

 

§ 4. Konsultacje mają zasięg lokalny i mogą brać w nich udział wszyscy mieszkańcy sołectwa, w którym w danym dniu odbywają się konsultacje.

 

§ 5. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw Gminy Branice.

 

§ 6. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone w terminie14dni od daty zakończenia konsultacji.

 

§ 7. Do udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu konsultacji wyznaczam Inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy.

 

§8.Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy.

 

§ 9. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Branice.

 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na stronie Urzędu Gminy w Branicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Załączniki

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Bliszczyce.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Boboluszki.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Branice.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Dzbańce.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Dzbańce-Osiedle.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Dzierżkowice.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Gródczany.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Jabłonka.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Jakubowice.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Jędrychowice.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Lewice.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Michałkowice.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Niekazanice.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Posucice.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Turków.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Uciechowice.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Wiechowice.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Włodzienin.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Włodzienin-Kolonia.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Wódka.pdf

PDFProjekt uchwały - zmiana statutu Wysoka.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  22-02-2019
  przez: Beata Nowak
 • opublikowano:
  22-02-2019 14:41
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  25-03-2019 13:32
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 492
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl