Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019-02-06 - BG.6870.2.2019.MW - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice, 06.02.2019r.

 

BG.6870.2.2019.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

  Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych   do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

Część działki

28

KW nr OP1G/00031428/9

0.2700 ha Wódka

 

(S) obszary rolne

Grunt orny klasy RII, , kształt działki korzystny, dojazd drogą polną.

Czynsz roczny 135,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Część działki

23/15

KW nr OP1G/00033941/5

0,0740 ha

Michałkowice

(S) obszary rolne

Grunt orny ( RII i RIIIa) kształt działki korzystny, dojazd o nawierzchni asfaltowej.

Czynsz roczny

37,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

697/2

 

KW nr OP1G/00037592/1

0,7400

Włodzienin

(S) obszary cieków wodnych, stawów, zbiorników

Tereny przemysłowe, wykorzystywane do składowania wody.

Czynsz roczny

500,00 zł + VAT 

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

Część działki

152/11

KW nr OP1G/00028530/3

34,80 m2

Branice

Ul. Szkolna

 

(P) teren obsługi komunikacji

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada dostęp do drogi.

 

 

Czynsz miesięczny

80,04 zł + VAT

Według obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Część działki

152/11

 

KW nr OP1G/00028530/3

30 m 2

Branice

Ul. Szkolna

(P) teren obsługi komunikacji

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada dostęp do drogi.

Czynsz miesięczny

69,00 zł + VAT

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Część działki

149/33

KW nr OP1G/00028107/9

18,00 m2

Branice

Ul. Ogrodowa

(S) obszary zabudowy wsi wielofunkcyjne

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada dostęp do drogi.

 

Czynsz miesięczny

 

27,00 zł + VAT

Według obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Część działki

9/49

KW nr 25201

 

12,00 m2

Dzbańce - Osiedle

(S) obszary zabudowy wsi

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada dostęp do drogi.

 

Czynsz miesięczny

 

14,76 zł + VAT

Według obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Część działki

9/49

KW nr 25201

 

12,00 m2

Dzbańce - Osiedle

 

(S) obszary zabudowy wsi

Grunt pod garaż blaszany. Działka posiada dostęp do drogi.

 

Czynsz miesięczny

 

14,76 zł + VAT

Według obowiązującej stawki

Przedłużenie umowy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

205/3

KW nr OP1G/00028530/3

0,1000 ha

Wysoka

budynek o pow. Użytkowej

102,50 m2

 

(S) obszary zabudowy wsi

Budynek  mieszkalny w zabudowie łącznej z budynkiem gospodarczym, dwukondygnacyjny, (parter i poddasze nieużytkowe), częściowo podpiwniczony, wybudowany na początku XX wieku. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty częściowo blachą fałdową, częściowo eternitem falistym, stolarka drzwiowa drewniana typowa pełna i oszklona, stolarka okienna częściowo energooszczędna z pcv, częściowo drewniana skrzynkowa, instalacje – elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania zasilanego z pieca węglowego. Stopień zużycia wynosi 40%.

61  000,00 zł

Podlega zwolnieniu z podatku VAT

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 20.03.2019 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl/ Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 27.02.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej