Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2019-01-08 - BG.271.7.2018.BS - Informacja z otwarcia ofert na zamówienie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego..."

Branice, 8 stycznia 2019 r.

 

BG.271.7.2018.BS

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego -  "Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuję poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku po byłym przedszkolu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej w miejscowości Lewice na działce nr 435/1", odbyło się w dniu 08.01.2019r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 2 061 638,04 zł brutto.

 

Oferty złożyło:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Cena oferty
zł brutto

Okres gwarancji

1

Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń
Wronów 7
49-345 Skorogoszcz

2.763.810,00

60 miesięcy

2

Zakład Remontowo-Budowlany s.c. A&S
Janusz M. Adamów-Renata Adamów
ul. Polna 4a
48-250 Twardawa

2.467.975,00

60 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji
EMBUD Michał Żychoń
ul. Stelmacha nr 9
48-100 Głubczyce

2.383.192,19

60 miesięcy

4

DER-POL
Firma Remontowo Budowlana
Dariusz Cieślik
ul. Długa 17
48-100 Bogdanowice

2.262.897,72

60 miesięcy

5

Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda
ul. Zielona 42
48-130 Kietrz

1.985.088,96

60 miesięcy

 

 Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

 

Z-ca Wójta Gminy
/-/ Katarzyna Herbut

Metryczka
 • wytworzono:
  08-01-2019
  przez: Beata Sakwerda
 • opublikowano:
  08-01-2019 14:49
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1049
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl