Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-11-15 - BG.6733.5.1. 2018.MW - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Branice, dnia 15.11.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BRANICE

BG.6733.5.1. 2018.MW
z dnia 15.11.2018r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowie dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 z PP/PVC, w drodze powiatowej nr 1220O (ul. Kościelna) w Branicach oraz w drodze gminnej w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu szpitala, na działkach nr 1216 i nr 1233, obręb 0003 Branice.”

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U z 2018r., poz.2096)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowie dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 z PP/PVC, w drodze powiatowej nr 1220O (ul. Kościelna) w Branicach oraz w drodze gminnej w celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu szpitala, na działkach nr 1216 i nr 1233, obręb 0003 Branice.”

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest: Gmina Branice, Słowackiego 3, 48-140 Branice w imieniu której występuje Mirosław Bartocha, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PROJEKT” Mirosław Bartocha, z siedzibą Nysa ul. Żwirki i Wigury 6/2, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Branice z dnia 10.09.2018 roku.

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  15-11-2018
  przez: Małgorzata Wróblewska
 • opublikowano:
  15-11-2018 14:03
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 660
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl