Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-11-08 - Nr BG.6220.8.42.2016.AW - Obwieszczenie o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Branice, dnia 31.10.2018r.

 

Nr BG.6220.8.42.2016.AW

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

w sprawie zawiadomienia stron o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ informuję, że w związku z trwającym postępowaniem dowodowym przedłuża się termin wydania decyzji.

Powyższe wynika ze skomplikowanego charakteru sprawy oraz dostarczenia przez Wnioskodawcę uzupełnienia do raportu ooś dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 6/2 oraz 6/4, obręb 0008 Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, województwo opolskie”

W związku z powyższym, rozpatrzenie przedmiotowej sprawy przewiduje się w terminie do dnia 31 grudnia 2018r.

 

 

Zastępca Wójta
Katarzyna Herbut

 

 

 

Otrzymują:

1. Mariusz Kot

2. a/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- tablica ogłoszeń w miejscowości Jędrychowice

- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: bip.branice.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2018
  przez: Adriana Wiewiórka
 • opublikowano:
  08-11-2018 16:52
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  08-11-2018 16:53
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 524
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl