Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-09-28 - BG.271.5.2018.BS - Informacja z otwarcia ofert zamówienia pn. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice”

Branice, 28 września 2018 r.

 

BG.271.5.2018.BS

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice.” odbyło się w dniu 28.09.2018 r. o godz. 10.30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 635 813,43 zł brutto.

 

Oferty złożyło:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

zł brutto

Gwarancja

1

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom

1 252 677,98

60 miesięcy

2

„EVERSPORT” Sp. z o.o.

ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa

1 169 764,26

60 miesięcy

3

„ANMED” Sp. z o.o.

Dzierżysław, ul. Sobieskiego 32, 48-130 Kietrz

787 042,66

60 miesięcy

 Termin wykonania zamówienia i warunków płatności zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Z-ca Wójta Gminy
/-/ Katarzyna Herbut

Metryczka
 • wytworzono:
  28-09-2018
  przez: Beata Sakwerda
 • opublikowano:
  28-09-2018 14:14
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1577
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl