Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-09-13 - BG.6870.6.2018.MW - Obwieszczenie - wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy / najmu / sprzedaży

Branice,13.09.2018 r.

 

 

BG.6870.6.2018.MW

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży:

 

Oznaczenie (nr działki ) i KW

Pow. i położenie 

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

uwagi

135

KW nr OP1G/ 00023893/0

1.5800 ha Branice

 

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej/ (P) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Grunt orny klasy RII (1,3600 ha) i R IIIa (0,2200 ha), dojazd drogą gruntową , rzeźba terenu pozioma. Kształt działki korzystny regularny wielokąt

Czynsz roczny 1000,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

246/4

KW nr OP1G/ 00021372/8

2,8418 ha

Branice

(P) przeznaczenie podstawowe – obiekty produkcyjne, składy, magazyny

Grunt orny (RVIa) kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową, rzeźba terenu pozioma.

Czynsz roczny 852.54zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat (przedłużenie umowy na rzecz poprzedniego dzierżawcy)

Część działki 79/1

KW nr OP1G/ 00025543/6

0,1955

Jakubowice

(S) rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt orny. Dzierżawie podlega część działki stanowiąca pastwisko klasy II. Kształt działki korzystny dojazd droga gruntową

 

Czynsz roczny 58,65zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

Część działki 674/26

KW nr 25201

0,0188 ha

Włodzienin Kolonia

(S) rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Część działki położonej w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych i garaży. Działka porośnięta samosiejkami i wysoka trawą bardzo zaniedbana. Dojazd do działki drogą utwardzoną.

Czynsz roczny 9,40zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

359/1

KW nr OP1G/ 00023807/1

0,5200 ha

Bliszczyce

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny (RII- 0,3900 i RIIIa – 0,1300) kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową, rzeźba terenu pozioma.

Czynsz roczny 286,00 zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

220/3

KW nr

OP1G/ 00028302/6

 

0,2100 ha

 

Wiechowice

 

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Grunt rolny (RIVa- 0,1200 i Ps III – 0,0900) kształt działki korzystny, dojazd drogą gruntową, rzeźba terenu pozioma.

Czynsz roczny 57,00zł (podlega zwolnieniu z podatku VAT) + podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki.

 

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat

190/11

KW nr

OP1G/ 00023893/0

0,0400 ha

 

Branice

(P) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Grunt przeznaczony na posadowienie na nim wiat na nieczystości stałe, rzeźba terenu pozioma dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej.

Czynsz miesięczny 200,00 zł + VAT

Dodatkowo podatek od nieruchomości wg obowiązującej stawki

Dzierżawa na okres 10 lat

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 25.10.2018 r.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 04.10.2018 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.