Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-09-12 - BG.271.4.2018.BS - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zadanie: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice”

Branice, dnia 12.09.2018r.

BG.271.4.2018.BS

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania  przetargowego

 

Dotyczy przetargu:Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice.

 

Wójt Gminy Branice, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art.93 ust.1 pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia o  unieważnieniu postępowania przetargowego zmierzającego  do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia o nr BG.271.4.2018.BS, ogłoszonego w BZP pod Nr 608791-N-2018(data zamieszczenia 28.08.2018 r. ), dotyczącego  zadania pn.: "Budowa boiska sportowego w miejscowości Branice”, w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy. 

Uzasadnienie:

Zamawiający oszacował koszty realizacji powyższego zadania na kwotę  635 813,43 zł brutto i taką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Cena jedynej oferty złożonej w przedmiotowym przetargu to kwota 1 230 898,63 zł.

Wobec zatem tego, że cena jedynej ważnej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację niniejszego zamówienia,  Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia niniejszego postępowania w oparciu o przepis art. 93 ust. 1 pkt 4)  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  12-09-2018
  przez: Beata Nowak
 • opublikowano:
  12-09-2018 15:02
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  12-09-2018 15:03
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 774
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl