Przejdź do treści strony

Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-06-19 - Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro - na wykonanie zadania „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice - w roku 2018”

Branice, dnia 19.06.2018r.

 

OGŁOSZENIE PRZEPROWADZENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

Gmina  Branice
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
tel.077/4868192 wew. 34, fax 077/4868230

ogłasza

procedurę zapytania ofertowego

Na wykonanie zadania: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Branice - w roku 2018”

 

Zakres prac obejmuje:

1. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu gminy Branice. Zadanie obejmuje demontaż pokrycia dachowego z płyt falistych i płaskich, transport oraz utylizację w ilości ok. 750,00m² oraz transport i utylizację złożonych na posesjach płyt azbestowych w ilości ok. 3748,00m². Łączna ilości odpadów zawierających azbest ok. 4498,00 m².

 

Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem materiałów zawierających azbest lub odbioru odpadów zawierających azbest z właścicielem  danej  nieruchomości, jednakże całość robót musi zostać ukończona do dnia 16-11-2018r.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Jedynym kryterium będzie cena o znaczeniu 100%.

 

Oferty należy składać w terminie do 25-06-2018r. do godz. 17.00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3  48-140 Branice (sekretariat – pok. nr. 20)

 

Informacji w sprawach zamówienia można uzyskać u Pani Adriany Wiewiórka lub Pana Szymona Moskała, pokój nr 4 na parterze, tel. 77/4868250 wew. 34.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Branice
Katarzyna Herbut

 

 

 

 

Załączniki

PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFFormularz oferty.pdf

PDFZałącznik nr 1 - wykaz nieruchomości.pdf

PDFZałącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2018
  przez: Katarzyna Herbut
 • opublikowano:
  19-06-2018 15:44
  przez: Janusz Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  19-06-2018 15:45
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 967
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl