Gmina Branice

Biuletyn Informacji Publicznej

2018-05-28 - Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał

Branice, 2018-05-21

 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25G/18 Wójta Gminy Branice z dnia 2 maja 2018r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w terminie od dnia 2 maja 2018r. do dnia 16 maja 2018r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące poniższych projektów uchwał:

 1. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Branice;
 2. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;
 3. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Branice;
 4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
 5. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Dnia 2 maja br. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach www.branice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Branice w zakładce „Ogłoszenia”- „Ogłoszenia Wójta Gminy” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Branicach umieszczono ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z załącznikami.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i tryb przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie do projektów uchwał można było składać w formie:

 1. papierowej:
  - w sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3,
  - pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice;
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: .

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

 

Wójt Gminy Branice
/-/ Sebastian Baca

Metryczka
 • wytworzono:
  28-05-2018
  przez: Katarzyna Herbut
 • opublikowano:
  28-05-2018 18:21
  przez: Janusz Szewczyk
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Branice
  odwiedzin: 1052
Dane jednostki:

Gmina Branice
48-140 Branice
ul. Słowackiego 3
NIP: 748-151-86-12 REGON: 531412852
Numer konta: 53 8867 0005 2001 0000 4011 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4868 192
fax: 77 4868 230
e-mail: ug@branice.pl
strona www: branice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×