Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2018-05-24 - Ogłoszenie - taryfy opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w latach 2018 -2021

Branice, dnia 24.05.2018r.

 

 

TARYFY  OPŁAT  ZA DOSTARCZONĄ WODĘ  I  ODPROWADZONE ŚCIEKI 
W LATACH  2018 -2021

 

Działając na podstawie art. 24 e ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (tj.Dz.U. z 2017r. poz.328 z późn.zm.) Wójt Gminy Branice podaje do publicznej wiadomości, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach decyzją nr GL.RET.070.7.157.2018.EK z dnia 11 maja 2018 r. zatwierdził taryfę

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Branice  na okres 3 lat.

Zatwierdzona Taryfa została umieszczona  w dniu 24 maja 2018 roku na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wchodzi w życie po upływie 7 dni  od ogłoszenia czyli od dnia 1.06.2018r. na okres 3 lat.

 

 I rok:

W okresie od 1.06.2018r. do 31.05.2019r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę i odprowadzone ścieki wynosi:

Lp Taryfowa grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa  domowe i pozostali   odbiorcy, 1.Cena za dostarczoną  wodę 3,23  3,49 zł/m3
2.Stawka  opłaty abonamentowej- wodomierz główny 3,43 3,70 zł/odbiorcę/m-c

 

  Lp   Taryfowa  grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa  domowe i  pozostali odbiorcy 1. Cena za odprowadzone ścieki 6,60 7,13 zł/m3

 

II rok:

W okresie od 1.06.2019r. do 31.05.2020r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę i odprowadzone ścieki wynosi:              

  Lp   Taryfowa  grupa
 Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa  domowe i pozostali   odbiorcy, 1. Cena za dostarczoną  wodę 3,26 3,52 zł/m3
2. Stawka opłaty bonamentowej-wodomierz główny 3,44 3,72 zł/odbiorcę/m-c

 

  Lp   Taryfowa grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa domowe pozostali odbiorcy 1. Cena  za odprowadzone ścieki 6,73 7,27 zł/m3

 

 

 

III rok:

W okresie od 1.06.2020r. do 31.05.2021r. wysokość  cen  i  stawek  opłat  za  dostarczaną  wodę i odprowadzone ścieki wynosi:              

  Lp   Taryfowa grupa
Odbiorców
Wyszczególnienie Stawka Jednostka
miary
netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa  domowe i pozostali   odbiorcy, 1. Cena za dostarczoną wodę  3,31 3,57 zł/m3
2. Stawka opłaty abonamentowej-odomierz główny 3,57 3,86 zł/odbiorcę/m-c

 

  Lp   Taryfowa  grupa Odbiorców Wyszczególnienie   Stawka   Jednostka
miary
  netto brutto
1 2 3 4 5 6
  1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy 1.Cena za odprowadzone ścieki 6,67 7,20 zł/m3

 

Załączniki

Ogłoszenie:
PDFOgloszenie_Wójta_Taryfy_woda_ścieki_ 2018_-_2021.pdf

Załącznik nr 1 do wniosku o zatwierdzenie taryfy:
PDFZałącznik_nr_1_do_wniosku_o_zatwierdzenie_taryfy.pdf

Decyzja dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej:
PDFDecyzja_PGWWP_GL_RET_070_7_157_2018_EK.pdf